Σύνδεσμοι για κοιλοδοκό

Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται σύνδεσμοι για τετράγωνο κοιλοδοκό 30χ30, 40χ40, 80χ80. Οι τύποι των συνδέσμων είναι ακριβώς οι ίδιοι που περιλαμβάνονται στην σελίδα των στρόγγυλων.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης